วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Address :
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สุดตา
Editor in-Chief
Phetchaburi Rajabhat University
Phone 081-7735018

Support Contact

คุณสุปราณี เขียวคำรพ
Phone 032-708629